Od 2010. godine smo ovlašćeni i licencirani servis Pelet peći MBS Milan Blagojević a takođe servisiramo i popravljamo i brojne druge brendove peći na pelet. Kod nas možete dobiti usluge popravki, sezonskih servisa kao i kupiti originalne rezervne delove za peći na pelet.

 

Raspolažemo opremom i priborom za sve vrste intervencija a otvoreni smo i za vaša pitanja u vezi  rada vaših Peći na pelet. U svakom momentu (24/7) možete nas kontaktirati u vezi saveta ili nedoumice koju imate u vezi rada vaše peći.

 

Osposobljavanje naših majstora vrši se redovno i u kontinuitetu na stručnim seminarima proizvođača Peći na pelet i čvrsta goriva. Takodje raspolažemo i svim rezervnim delovima za peći na čvrsta goriva (šamotne ploče, pletenice i specifični delovi).