Sa ove stranice možete preuzeti poslovnu dokumentaciju:

 

 

Obrazac za evidenciju poslovnih partnera:

pdf:

 

 

Potvrda o registraciji firme:

slika: pdf:Potvrda o brisanju iz PDV:

slika: pdf:

 

 

Rešenje APR:

strana 1:strana 2:strana 3:

sve 3 strane, pdf: